Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Łódź w liczbach

Geoportal Łódź
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Łódź

Łódź, miasto w województwie łódzkim, powiat Łódź.

Powierzchnia miasta Łódź wynosi 293 km2, zajmuje 106 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Łódź zamieszkuje 672 185 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 3 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Łódź wynosi 2 292, jest 27 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Łódź. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Łódź prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Łódź.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Łódź: 293106
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Łódź: 13,5914
Lesistość w % w mieście Łódź: 9,02025
Ludność na 1 km2 w mieście Łódź: 2 29227
Liczba ludności ogółem w mieście Łódź: 672 1853
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Łódź: -11,42142
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Łódź: 0,0-
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Łódź: 3,3-
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Łódź: 15,39-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Łódź: 53,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Łódź: 143136
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Łódź: 9,4114
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Łódź: 99,8-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Łódź: 1543
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Łódź: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Łódź: 946,1427
Przedszkola bez specjalnych w mieście Łódź: 2164
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Łódź: 548,825
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Łódź: 54,62471
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Łódź: 1,31843
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Łódź: 9 4485
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Łódź: 5 197-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Łódź: 5 514-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Łódź: 5 837-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Łódź: 76,12038
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Łódź: 52,6952
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Łódź: 76,1827
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Łódź: 52,6851
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Łódź: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Łódź: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Łódź jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Łódź, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Łódź. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.