Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Łódź  sprawdź informacje Na Mapie miasta Łódź

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Łódź.

Mapa Geoportal Łódź
herb miasta Łódź

Dane urzędu

Urząd Miasta Łodziul. Piotrkowska 104Łódź, 90-926

Tel: 42 6384444

Fax: 42 2726001

E-mail: lckm@uml.lodz.pl

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Numer TERYT miasta Łódź: 1061011

Witryna: www.uml.lodz.pl

Władze lokalne: Prezydent Hanna Zdanowskauml@uml.lodz.pl

Miasto Łódź w liczbach

Powierzchnia miasta Łódź*

293 km2

106 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Łódź*

672 185 mieszkańców

3 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Łódź*

2 292 mieszkańców na km2

27 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Łódź

Geoportal Łódź prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Łódź

Jak powstał Geoportal miasta Łódź?

Geoportal Łódź powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Łódź, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Łódź umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Łódź

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Łódź?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Łódź;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Łódź;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Łódź;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Łódź;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Łodzi.
Informacje na Geoportalu Łódź

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Łódź?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Łódź;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Łódź;
 • Rejestr MPZP Łódź;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Łódź;
 • Mapa Topograficzna miasta Łódź;
 • Mapa Solarna miasta Łódź;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Łódź;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Łódź

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Łódź?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Łódź.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Łódź łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Łodzi. W zależności od wybranej kompozycji mapy Łodzi zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Łódź, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Łódź oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Łódź. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Łodzi możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Łodzi. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Łódź. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Łódź.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Łodzi.

  Geoportal miasta Łódź posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Łódź. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Łodzi sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Łódź przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Łodzi.

  W Geoportalu Łódź przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Łódź. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Łodzi. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Łódź zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Łódź, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Łódź oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Łódź.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Łódź. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Łódź są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Łódź podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Łódź.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Łodzi. W Geoportalu miasta Łódź udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Łodzi wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Łódź.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Łódź. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Łódź dla mieszkańców

Geoportal Łódź jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Łódź. Na mapie Łodzi sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Łódź mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Łódź. Korzystając z map Geoportalu miasta Łódź w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Łódź są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Łódź dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Łódź dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować