Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Łódź  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Łódź

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Łódź.

Mapa Geoportal Łódź
Mapa z granicą miasta Łódź
herb miasta Łódź

Dane urzędu

Urząd Miasta Łodziul. Piotrkowska 104Łódź, 90-926

Tel: 42 6384444

Fax: 42 2726001

Elektroniczna skrzynka podawcza: /s551nj3qkq/SkrytkaESP

E-mail: lckm@uml.lodz.pl

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Numer TERYT miasta Łódź: 1061011

Witryna: www.uml.lodz.pl

Władze lokalne: Prezydent Hanna Zdanowskauml@uml.lodz.pl

Aktualności z miasta Łódź

Pobierz mapę miasta Łódź

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Łodzi

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Łódź to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Łódź na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Łodzi, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Łodzi

Miasto Łódź w liczbach

Powierzchnia miasta Łódź*

293 km2

106 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Łódź*

672 185 mieszkańców

3 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Łódź*

2 292 mieszkańców na km2

27 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Łódź

Geoportal Łódź prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Łódź, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Łódź.

Dostęp do danych Geoportalu Łódź

Jak powstał Geoportal miasta Łódź?

Geoportal Łódź powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Łódź, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Łódź.

Geoportal Łódź umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Łódź oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Łódź, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Łódź

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Łódź?

Informacje na Geoportalu Łódź

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Łódź?

Korzyści z Geoportalu Łódź

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Łódź?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Łódź.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Łódź łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Łodzi. W zależności od wybranej kompozycji mapy Łodzi zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Łódź, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Łódź oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Łódź. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Łodzi możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Łodzi. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Łódź. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Łódź.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Łodzi.

  Geoportal miasta Łódź posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Łódź. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Łodzi sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Łódź przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Łodzi.

  W Geoportalu Łódź przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Łódź. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Łodzi. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Łódź zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Łódź, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Łódź oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Łódź.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Łódź. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Łódź są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Łódź podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Łódź.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Łodzi. W Geoportalu miasta Łódź udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Łodzi wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Łódź.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Łódź. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Łódź.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Łódź, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Łódź. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Łódź.

 • Zabytki w mieście Łódź

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Łódź. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Łódź oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Łódź.

 • Informacje o wyborach w mieście Łódź

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Łódź. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Łódź i wiele istotnych informacji.

Geoportal Łódź dla mieszkańców

Geoportal Łódź jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Łódź. Na mapie Łodzi sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Łódź mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Łódź. Korzystając z map Geoportalu miasta Łódź w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Łódź są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Łódź dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Łódź dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu