Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Łodzi. Co warto zobaczyć w Łodzi

Chcesz poznać zabytki Łodzi? Oto rejestr zabytków Łodzi! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Łodzi ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Łódź.

Mapa zabytków Łodzi
Mapa z zabytkami miasta Łódź

Co warto zobaczyć w Łodzi - zabytki Łodzi

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Łodzi? Dowiedz się, czy w Łodzi znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Łodzi.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Łodzi. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Łodzi.

Zabytki w Łodzi

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Łodzi.

Zabytki Łodzi
Liczba zabytków w mieście Łódź z podziałem na rodzaj zabytku
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Łodzi jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Łodzi w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Łodzi lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Łodzi,
 • MPZP Łodzi,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Łodzi.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Łodzi?

Ochroną zabytków w Łodzi zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Łodzi są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Łodzi.
 2. Urząd Miasta Łodzi. Urząd Miasta Łodzi prowadzi gminną ewidencję zabytków Łodzi, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Łódź zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Łodzi

Gminną ewidencję zabytków Łodzi prowadzi Urząd Miasta Łodzi, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Łodzi?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Łodzi następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Łodzi nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Łodzi oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Łodzi. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Łodzi nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Łodzi, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Łódź, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Łódź dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Łódź z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Łódź!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Łodzi

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem
strona 1 / 2

Szpital Anny Marii, ob. Ośrodek Pediatryczny im. dra Janusza Korczaka


Łódź, Piłsudskiego 71

W czasie, kiedy powstawał, był jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali dziecięcych w Polsce i Europie.

Kaplica pw. św. Antoniego Padewskiego


Łódź, Wycieczkowa 75

Przykład barokowej drewnianej architektury sakralnej z wystrojem i wyposażeniem wnętrza.W kaplicy znajduje się także ujęcie (...)

Kaplica pw. św. Rocha


Łódź, Wycieczkowa 77

Przykład barokowej, drewnianej architektury sakralnej, z wystrojem i wyposażeniem wnętrza w postaci ołtarza z kopią obrazu (...)

Ratusz, ob. archiwum


Łódź, plac Wolności 1

Ratusz zachował się w swej najstarszej, pochodzącej z 1827 r., części wraz z późniejszymi dobudowami i modernizacjami.

Cerkiew pw. Św. Aleksandra Newskiego


Łódź, Kilińskiego 54

Przykład murowanego budownictwa cerkiewnego na terenie Łodzi.Kopułowe zwieńczenia charakterystyczne dla prawosławia (...)

Część Parku Źródliska


Łódź

Najstarszy park miejski w Łodzi, złożony z dwóch części: Źródliska I, którego głównym walorem jest prostota i naturalność, (...)

Kościół katedralny pw. św. Stanisława Kostki


Łódź, Piotrkowska 265

Świątynia jest świadectwem prężnego rozwoju miasta na przełomie XIX i XX w.Powstała dzięki konsekwentnym działaniom komitetu (...)

Kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Mateusza


Łódź, Piotrkowska 279/281

Forma budowli nawiązuje do architektury romańskiej Nadrenii.Charakteryzuje ją jednolitość stylistyczna podyktowana powstaniem (...)

Willa Leopolda Kindermana, ob. oddział Miejskiej Galerii Sztuki-Galeria Willa


Łódź, Wólczańska 31/33

Willa jest jednym z przykładów architektury secesyjnej na terenie miasta, z zachowanymi oryginalnymi elementami wystroju (...)

Willa Józefa Richtera


Łódź, Księdza Harcmistrza Ignacego Skorupki 10/12

Stojący w otoczeniu parkowym budynek zachował pierwotny wygląd zewnętrzny oraz znaczną część wyposażenia wnętrz.

Dom


Łódź, Juliana Tuwima 17

Willa Ottona Gehliga po kapitalnym remoncie zakończonym w grudniu 2016r.

Pałac Ernsta Kindermana


Łódź, Piotrkowska 137/139

Pałac w swej formie zewnętrznej zachował się w pierwotnym kształcie.Bogaty detal architektoniczny i bryła budynku wiązane (...)

Klasztor w Łagiewnikach


Łódź, Okólna 185

Klasztor stanowi część zespołu klasztornego w Łagiewnikach, powstał w latach 1733- 1748 i jest przykładem sakralnej (...)

Kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy, ob. rzymskokatolicki garnizonowy pw. Świętego Ducha


Łódź, Piotrkowska 2

Neorenesansowy kościół ewangelicko- augsburski z XIX w.zaprojektowany przez architekta Bonifacego Witkowskiego i zdobiony (...)

Pałac Maurycego Poznańskiego


Łódź, Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36

Gmach muzeum mieści się w pałacu wybudowanym na przełomie XIX i XX wieku, należącym niegdyś do Maurycego Poznańskiego, (...)

Cerkiew prawosławna filialny pw. św. Olgi


Łódź, Grzegorza Piramowicza 12

Zabytkowa cerkiew z XIX w.Świątynia w swej obecnej formie zachowała oryginalny wystrój w części zewnętrznej i wewnątrz.

Elektrownia Towarzystwa Akcyjnego Scheiblera


Łódź, Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 7

Najstarszy, na terenie Królestwa Polskiego przykład żelbetowej budowli przemysłowej konstrukcji ramowej. Obiekt zachowany (...)

Cerkiew cmentarna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny


Łódź, Telefoniczna 4

Cerkiew cmentarna z początku XX w. Kaplica w swej obecnej formie zachowała oryginalny wystrój w części zewnętrznej. Od (...)

Dzwonnica przy kościele pw. św. Antoniego w Łagiewnikach


Łódź, Okólna 185

Dzwonnica stanowi część zespołu klasztornego w Łagiewnikach, pochodzi z I poł. XIX w.

Kościół ewangelicko- augsburski


Łódź, Sienkiewicza 60

Zachowana bryła budynku oraz wszystkie detale architektoniczne zarówno od strony zewnętrznej jak i we wnętrzach.

strona 1 / 2

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: